Fotogalerie                                       Telecí - Lucký vrch - Oldřiš

24. června 2022

O posledním červnovém pátku se vypravila skupinka devíti rekreačních turistů do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, konkrétně do obce Telecí nedaleko Poličky. Od zastávky Dolní procházíme obcí po místní naučné stezce. Obdivujeme usedlost pocházející ze 16. století, 500 let starý Pajkrův dub i četná roubená stavení. Otevřená vrata dovolují nahlédnout do usedlosti s devítibokým seníkem, míjíme evangelický kostel s farou a pomníkem "Rady tří". Nejvíce pozornosti věnujeme právě kvetoucí památné "Lukásově zpívající lípě" s obvodem kmene 11 metrů. Od ní stoupáme na Lucký vrch s turistickou chatou, dnes bohužel zavřenou. Osvěžující občerstvení v parném dni nacházíme až v obci Oldříš, odkud nás odváží vláček k domovu. 


Okruh kolem Nasavrk u Chrudimi

21. června 2022

V den letního slunovratu se ocitla pětice rekreačních turistů na Keltské naučné stezce, která už 20 let přivádí návštěvníky na místo jediného keltského oppida v našem kraji. Startujeme v městečku Nasavrky nedaleko Chrudimi a záhy už obdivujeme Kaštanku - skupinu právě kvetoucích jedlých kaštanů. Dále vede naše cesta do Pekla, trampské osady v údolí řeky Chrudimky, kde objevujeme i malý vodopádek. Stoupáme lesem do obce Hradiště, na jejímž katastru se prokazatelně nacházelo keltské oppidum nemalého významu. Jeho podobu, stejně jako informace o zvycích a životních podmínkách Keltů poznáváme jen z mnoha informačních panelů. Sestupujeme ke Křižanovické přehradě, která plní funkci vodárenské nádrže pro východní Čechy. Následně vedou naše kroky do Českých Lhotic k rozhledně Boika. Díky ní vidíme ze severního okraje Českomoravské vrchoviny celé Polabí lemované pásmem Orlických hor a Krkonoš. Před odjezdem z Nasavrk ještě stíháme prohlídku arboreta u zdejšího SOU včelařského, kde se seznamujeme s vegetací vhodnou pro chov včel a chutnáme plody morušovníku - většina z nás poprvé v životě.  


Smržovka

18. června 2022


První tropický den letošního roku strávila sedmička rekreačních turistů ve městě Smržovka v Jizerských horách. Hned po příjezdu se nás ujal průvodce a vedl nás na vyhlídkovou skálu nad nádražím. Odtud nám ukázal a podrobně popsal všechny vrcholy - od Ještědu až po Tanvaldský Špičák. Zajímavým přírodním úkazem zde byly četné skalní mísy - největší z nich Čertova studánka nikdy nevysychá. Poté jsme prošli městem až k baroknímu kostelu sv. archanděla Michaela, který zdejší spolek nadšenců postupně rekonstruuje. Posledním navštíveným místem byla Urbanova křížová cesta v části města Malé Polsko, končící v lese u nově vybudované kapličky. 

Jablonné nad Orlicí - Mistrovice

17. června 2022

Páteční dopoledne strávila desítka rekreačních turistek v okolí Jablonného nad Orlicí. Od nádraží jsme vystoupaly podél bývalého vleku a sjezdovky přes osadu Vedralovice až na nejvyšší bod v okolí, Židův kopec, kterému dominuje vyhlídka Židle. Měly jsme náramné štěstí na výbornou viditelnost, a tak jsme se kochaly širokými výhledy do všech světových stran na území téměř celého okresu, ba i na polskou Czarnou Góru. Pokud toto místo nad Mistrovicemi neznáte, určitě se tam vypravte. Cestou zpět jsme se zastavily u místního kostela s unikátní výzdobou, míjely jsme kapličku a lom po obou stranách silnice. Vydařenou vycházku jsme zakončily v příjemném prostředí zahrady, kde jsme byly královsky pohoštěny organizátorkou vycházky Květou.

.

Mariánská hora - Lanškroun

9. června 2022

Skupinka šesti rekreačních turistů, kteří se nezalekli deštivé předpovědi počasí, se vydala o čtvrtečním červnovém dopoledni na pohodovou vycházku v okolí Lanškrouna. Cestu jsme nastoupili na Mariánské hoře. Po prohlídce místních atrakcí (kostel, křížová cesta, rozhledna Mariánka) jsme se vydali na cestu do Lanškrouna. Obdivujíce široké výhledy do okolí jsme sestupovali po cyklostezce vedoucí nad obcemi Horní a Dolní Třešňovec, míjeli jsme připomínku zrušené kapličky, zdejší střední zemědělskou školu s přilehlým hospodářstvím a sledovali blížící se panorama cílového města Lanškrouna. To vše bez deštníků a pláštěnek připravených v pohotovosti v batozích.

Orlickým podhůřím

4. června 2022

 Po dvouleté vynucené přestávce a v konkurenci mnoha dalších akcí jsme znovu zorganizovali naši tradiční akci - pochod a cyklojízdu Orlickým podhůřím. Na čtyři pěší a pět cyklotras se vydalo téměř 250 turistů všech věkových kategorií. Největší pozornost na tomto pochodu věnujeme našim nejmenším. A tak si děti na šmoulí stezce na několika stanovištích mohly vyzkoušet svoje znalosti a obratnost v mnoha soutěžích, zastřílet si ze vzduchovky a kuše, povozit se na lodičkách po Tiché Orlici a nakonec si opéct buřtíka. Kromě malých odměn při soutěžích si pak z cíle odnesly i diplom a medaili. Věříme, že hlavně děti se vracely domů spokojené a se spoustou nových zážitků a že se za rok znovu setkáme ještě ve větším počtu na 45. ročníku našeho pochodu.

Kokořínsko

28. května 2022

Ještě jsme ani nestačili vstřebat zážitky z třídenního zájezdu minulý víkend a už opět plný autobus 54 turistů se vydal na další, tentokrát jednodenní výlet na Kokořínsko. Sam s Majkou nám připravili několik tras od 15 do 7 km, takže si každý mohl vybrat dle své chuti a kondice. Postupně jsme navštívili a prohlédli si hrad Kokořín, proslulé Kokořínské pokličky, skalní útvary Obří hlava a Žába, prošli si Cinibulkovu stezku a nevynechali jsme ani přírodní divadlo. I když počasí ráno trochu hrozilo přeháňkami, nakonec se umoudřilo a užili jsme si u sluníčka. Výlet jsme zakončili ve Mšeně, kde jsme se před zpáteční cestou řádně posilnili v místních restauracích a cukrárně. Kokořínsko je krásné, zájezd se vydařil a děkujeme Majce a Samovi. 

 Z NYMBURKA DO PODĚBRAD KOLEM LABE 

24. května 2022

 V úterý 24. května se devět rekreačních turistů vydalo vlakem do Nymburka seznámit se s historickým centrem a poté zdolat cestu kolem Labe do Poděbrad. Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, ale ráno se ukázalo v příznivém světle. V Nymburce jsme se nejdříve vydali na náměstí Přemysla Otakara II za jehož vlády byl v roce 1275 Nymburk založen. Vyfotili jsme se s Bohumilem Hrabalem na jeho lavičce a zamířili do informačního centra, kde nám pracovnice kromě jiného doporučila navštívit renezanční radnici, kde je umístěna kopie obrazu Alfonse Muchy, jehož originál je vystaven v muzeu, které je nyní v rekonstrukci. Velmi zajímavá byla návštěva sklepení, kde je výstava o historii města. Další naše kroky směřovaly na Kostelní náměstí ke kostelu sv. Jiljí, který je nádhernou ukázkou gotické cihlové architektury. Poté jsme se vydali k Pravěké mohyle, která chrání ostatky muže z doby kamenné. Kolem městských hradeb přes hydroelektrárnu z roku 1924 jsme se vydali na cyklostezku, vedoucí kolem Labe až do Poděbrad. Ve velkém dusnu jsme zdolali 12 km dlouhou cestu do cíle v Poděbradech. Po obědě v jídelně Jiřinka za neuvěřitelně nízkou cenu, začalo pršet, takže už nás čekala jen cesta na nádraží. S překvapivě na čas jedoucími vlakovými spoji jsme se v odpoledních hodinách vrátili obohaceni informacemi a zážitky. 

Chřiby

20. - 22. května 2022

Je pátek ráno a úctyhodný počet 50 ústeckých turistů se vydává tradičním autobusem a s osvědčeným řidičem Martinem prozkoumat další kus naší krásné Moravy - vrchovinu Chřiby. Tuto anabázi zahajujeme na sedle Bunč a brzy se přesvědčujeme, že Chřiby mají co nabídnout. Poznáváme spoustu zajímavých skalních útvarů (Jeřabčina skála, Čertovy kameny, Rozštípená skála, Kazatelna, Kozel, Pečínkova skála a Břestecká skála), zkoumáme a rozhlížíme se z hradů Střílky, Cimburk a Buchlov, nacházíme přírodní zajímavosti - rezervaci Moravanské lúky se vzácnými kytkami nebo obří sekvojovec v obci Chabaně, k vidění jsou i technické památky (zbytky nedokončené dálnice z období protektorátu) a v neposlední řadě doklady naší dávné historie jako je hradiště sv. Klimenta nebo hřbitov s bohatou barokní výzdobou ve Střílkách. Nemohli jsme samozřejmě vynechat nejvyšší bod Chřibů - Brdo s kamennou rozhlednou a úžasným výhledem. Putování po Chřibech jsme zakončili v neděli na Velehradě a v Modré s archeoskanzenem a expozicí "Živá voda". Zážitků bylo každý den "vela" a tak jsme se večer vždy odreagovali při zpěvu našich "prostonárodních" za doprovodu skvělé mini kapely z našich řad a to  v penzionu "Na přehradě" v Buchlovicích, kde jsme nalezli výborné zázemí. Naše třídenní cesta utekla jako voda, a tak se v neděli docela neradi s Chřiby loučíme. Sam nás ale hned pozval na podzimní Beskydy, takže se už těšíme.

Luhačovice

2. - 5. května 2022

Rozkvetlá a svěže zelená májová příroda vylákala 13 cyklistů a 4 pěšáky prozkoumat známé lázeňské město Luhačovice a jeho blízké i vzdálené okolí. Zázemí jsme našli V Rybářské chatě u luhačovické přehrady, kolem které vede krásný asfaltový okruh pro pěší, cyklisty i inline bruslaře. Nejprve jsme v Luhačovicích pěšmo obdivovali architektonické skvosty Dušana Jurkoviče, lázeňskou kolonádu a ochutnali některé místní léčivé prameny. V dalších třech dnech jsme se už na bicyklech vydali objevovat kraj známý jako Slovácko. Kromě krásné jarní přírody jsme mj. navštívili památník vypálené osady Ploština, hrad Brumov, zámek Nový Světlov, rozhledny Pod Vojanskú a U Trojice, malebná města Valašské Klobouky, Slavičín, a Bojkovice, poutní areál Malenovice, jezírko lásky a také všechna místa, která se považují za rodiště učitele národů Jana Amose Komenského (Komňa, Nivnice, Uherský Brod). Brzy jsme zjistili, že Slovácko není žádná rovina. Byly to krpály "jak sviňa", stále nahoru a dolů, takže budeme mít na co vzpomínat. Přesto ale všichni považujeme tento výlet za velice vydařený a děkujeme Samovi za přípravu a vedení celé akce.

Louny - Panenský Týnec

4. května 2022

Čtyři členky odd. rekreační turistiky a pět nečlenek se vydalo v krásném jarním dnu na výlet do královského města Louny, které je historickou perlou na řece Ohři. Komentovaná prohlídka města končila v chrámu sv. Mikuláše, dominantě a chloubě města. Po zdolání 189 schodů na věž jsme byly odměněny nádhernou vyhlídkou na široké okolí. Dalším cílem výletu byl Panenský Týnec, kam jsme z Loun odjely autobusem. Po obědě v penzionu Na pile jsme načerpaly energii v nedostavěném gotickém chrámu Panny Marie, nejmagičtějším místě ČR. A potom opět autobusem do Prahy, kde jsme si prošly ještě Václavské náměstí a prohlédly si nádherný interiér budovy České pošty v Jindřišské ulici. Domů jsme se vrátily v pohodě a spokojené s vydařeným výletem.


Na Drozdovskou pilu

30. dubna 2022

Po dvouleté covidové pauze se konečně mohla uskutečnit oblíbená cyklojízda Na Drozdovskou pilu. Od časného sobotního rána se dobře naložení cyklisté z blízkého i vzdáleného okolí začali sjíždět na orlickoústecké náměstí, aby se setkali s přáteli a natěšeně vyrazili na tradiční cyklojízdu. Počasí přálo, a tak v malých i větších skupinách cyklisté ujížděli přes dobře fungující občerstvovací zastávky v Dolní Čermné, Štítech a Drozdovské pile do cílové stanice v hostinci "U Filipů" v Žichlínku. Jarní rozkvetlá příroda byla nádherná, údolí Březné i Moravské Sázavy ideální pro pohodovou cykloturistiku. Zakladatel této akce "Hombre" Zdeněk Švábenský prostě vymyslel skvělou trasu a určitě by měl radost ze spokojených cyklistů na jeho trasách. Celkem se zúčastnilo 374 cyklistů, v cíli vyfasovali pamětní list, šťastní vylosovaní i malé upomínky a všichni se už těšíme na ročník příští.

Hranická propast

27. dubna 2022

Hranická propast - nejhlubší zatopená propast na Zemi - byla o poslední dubnové středě hlavním cílem výletu sedmičky rekreačních turistů. Vydáváme se k ní kolem arboreta lesnické školy po místní naučné stezce a zanedlouho už fascinovaně shlížíme na hladinu jejího jezírka z nově vybudované plošiny. Potom naše kroky směřují do nedalekých Teplic nad Bečvou. Chutnáme zdejší léčivé prameny, stoupáme až ke Zbrašovským aragonitovým jeskyním a kolem lázeňských domů přecházíme do navazujících Hranic na Moravě, kde obdivujeme zámecké zahrady, hradby se střílnami i využití zdejšího zámku se zaskleným nádvořím pro potřeby městského úřadu. Cestou na nádraží máme nečekanou možnost nahlédnout do interiéru výstavné vily podnikatele Antonína Kunze. Jen velikonoční výzdoba města na nás nepočkala.

Bylinkový den v Národním zemědělském muzeu a skleníku Fata Morgana v Praze

23. dubna 2022

Pouze v malé skupince tří odvážných turistek jsme v sobotu 23. dubna ráno vyjely za poznáním a krásou do Prahy. Dopoledne jsme navštívily Národní zemědělské muzeum, kde probíhal Bylinkový den. Kromě všech možných bylinek a výrobků z nich byly k vidění i spousty koření a různých pochoutek. Těm jsme odolaly, ale neodolaly jsme možnosti vyrobit a odnést si bylinkové mýdlo. Na své výrobky jsme byly náležitě pyšné.

Poté se nás ujal jako průvodce náš člen Honza Malý a provedl nás některými expozicemi, a především nás vyvezl výtahem na střechu muzea, která je zčásti zatravněna a zčásti oseta zemědělskými plodinami. Prahu jsme v tom krásném slunečném počasí měly jako na dlani a náš průvodce nasměroval náš pohled na všechny významné pražské památky.

Další náš program pokračoval ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě, kde probíhá výstava exotických motýlů. Vstoupily jsme do světa exotických rostlin s úžasnými květy a spoustou nádherně vybarvených motýlů poletujících nám nad hlavou. Někteří si nám sedali i na oblečení. Ve skleníku jsme strávily jednu hodinu, která stála opravdu zato. Návrat do Ústí byl trochu napínavý, protože jsme neměly místenku, ale nakonec jsme vsedě a spokojeně dojely domů.

Ostrov - Česká Třebová

21. 4. 2022

Ve čtvrtek po Velikonocích se vydala sedmička rekreačních turistů na vycházku z Ostrova u Lanškrouna po turistické Jiráskově cestě do České Třebové. Nejnáročnější úsek nás čekal při výstupu na Třebovské stěny, které jsme dosud znali jen při pohledu shora. Po krátké zastávce na Palici pokračujeme lesem údolím Skuhrovského potoka a brzy se ocitáme v zahrádkářské osadě Studená hůra, odkud se nám naskytly dosud neznámé výhledy na Českou Třebovou. Podél rodinných vilek a kolem rotundy sv. Kateřiny sestupujeme do cílového města a spěcháme na spoje do Ústí, abychom hezkou vycházku zakončili v brzkém odpoledni.

VELIKONOČNÍ   VYCHÁZKA

18. dubna 2022

O Velikonočním pondělku číhala u Avionu početná ústeckoorlická turistická cháska, aby vyšlehala pozadí přítomné dámské  čeládky a tím ji omladila (HAHAHA - to už určitě nebude možné), přinesla ji krásu a zdraví ... Výslužkou jim byla barevná vajíčka, sladkosti i masíčko, mašličky a samozřejmě RUM :-)   Po pořádném šmerkustu se vydala patnáctka rozjařených turistů na špacír  probouzející  se jarní přírodou, ve  které jsme  všichni společně plnými doušky tankovali jak sluneční paprsky,  tak i všudypřítomný RUM :-)   Ve veselém duchu jsme svátky jara zakončili v Hasičské hospodě v nedalekých Říčkách (Orlickém Podhůří), kde pro nás bylo přichystáno občerstvení a poté jsme velikonoční procházku zhodnotili v družné debatě v kerhartické hospůdce U Kačera :-)

... Uteklo to zase jako voda, ... další "hody hody doprovody" máme ve zdraví za sebou :-)   Děkujeme Buňce Mendrik za "POETICKOU VYCHÁZKU, za POETICKÝ SVATEČNÍ DEN !!!

KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY

17. dubna 2022

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí uspořádal o Velikonoční neděli již pětatřicátý ročník cyklistické akce "Kolem Pastvinské přehrady". Na ústeckém Mírovém náměstí se na startu první jarní klasiky prezentovalo pouhých třicet cyklistek a cyklistů, kteří absolvovali za slunečného, ale velmi chladného a větrného počasí, trasy o délce 50 i 100 km.

LITICE n. O. - POTŠTEJN

16. dubna 2022

Po necelých třech letech se na Bílou sobotu vydala patnáctka rekreačních turistů na vycházku podél Divoké Orlice z Litic nad Orlicí do Potštejna. Nejprve míjíme pomník Mistra Jana Husa, obnovenou, znovu vysvěcenou kapličku, vzhlížíme na majestátný litický hrad na skalnatém ostrohu, obdivujeme malebnost rekreačních chat před obcí Brná i amatérské artefakty místního  sochařského kumštýře Josefa Filipa, kocháme se pohledy na rozsáhlou zříceninu hradu Potštejn, dominanty stejnojmenné obce, kde velikonoční vycházku končíme svátečním obědem ve zdejší restauraci.

NA ZELENÝ ČTVRTEK NA ZELENÉ PIVO

14. dubna 2022

... Dříve bývalo tradicí na ZELENÝ ČTVRTEK jíst především ZELENÉ POKRMY ... V současnosti se k tomuto ještě přidalo i pití ZELENÉHO PIVA - jiskrně barevného velikonočního speciálu s bohatou pěnou :-)   Plně v souladu se zvyklostmi se tedy  vydala dvacítka ZELENĚ VYTUNĚNÝCH ORLICKOÚSTECKÝCH TURISTŮ  na nenáročnou vycházku naším městem, kterou zpestřila návštěva zdejšího secesního klenotu - Hernychovy vily, odkud se nám z vyhlídkové věžičky otevřelo několik parádních dálkových i blízkých pohledů do krajiny i na celé město. Po třech kilometrech jsme čtvrteční poetické ZELENÉ ODPOLEDNE zakončili koštem brčálově ZELENÉHO SPECIÁLU KRASLIČÁK v restauraci Šnyt.

Komu se nelení, tomu se ZELENÍ :-)   Same, děkujeme !!!

VESELÉ  VELIKOKONOCE  VŠEM   :-) 

TŘEBOVSKÉ HRADISKO

11. dubna 2022

První den velikonočního týdne strávila pětice rekreačních turistů výstupem na  Třebovské hradisko, kdy jsme si splnili plán daný při poslední návštěvě okolí Moravské Třebové.  Překonání sto padesáti výškových metrů  nás nestálo ani tolik sil, jak jsme se původně obávali :-)  Na vrchu nás kromě základních informací o historii hradu z poloviny 13. století čekaly jen rozkvetlé jarní kytičky, hradní příkop a polomy suchých stromů z místní přírodní rezervace. Cestou dolů se kocháme výhledy na město i nedaleký hřebečský masiv. Půldenní výlet splnil svůj účel a domů jsme se vraceli příjemně znaveni.

ZAHÁJENÍ  TURISTICKÉ  SEZONY PARDUBICKÉHO  KRAJE  2022

26. března 2022

Po dvouleté koronavirové odmlce byla poslední březnovou sobotu ve městě Skuteč - známého obuvnickou tradicí a žulovými lomy, v nichž se těžila kvalitní skutečská žula - zahájena letošní turistická sezona v Pardubickém kraji. Organizátoři připravili pro zúčastněné turisty a širokou veřejnost bohatý celodenní poznávací program jak v rámci města, tak v překrásné přírodě přilehlého okolí. Stovka turistů z našeho odboru společně prožila parádní sobotní sluníčkový den, zkrátka - byla pohoda !!!    Nechť nás všechny radost z toulání po červené, modré, zelené a žluté i letos dovede vždy k zajímavému cíli.  :-) :-) :-)

JARNÍ ČENKOVIČKA

23. března 2022

Nejteplejší den letošního roku zlákal čtrnáctku ústeckých cyklistů na celodenní vyjížďku, která nás zavedla do nádherně fotogenické přírody pod vrcholky kopců Orlických hor. Navštívili jsme líbivé a útulné náměstíčko v Jablonném n. O., stoupali romantickým údolím Hradiska s nivními loukami, poldry, trsy bledulí a bizarními skalisky do malebných Orliček. Obklopeni ohlušujícím klidem a překrásnými panoramatickými výhledy se necháváme hýčkat prvními jarními slunečními paprsky a nadšeně civíme na tu parádu vůkol nás :-)    Neobyčejné kouzlo tisíců bělavých kvítků bledule jarní a nečekanou zápletku v podobě bohatého výskytu ledu pod koly bicyklů jsme zažili v krásném údolí Čenkovičky, kde naší pozornosti neunikl ani  takový místní  miniaturní "ledopádek".                                                                                                                       A to je tečka za středečním  cyklovýletem, byla to pěkná podívaná, skvělá jízda, sympatický výkon.

ZA ROZKVETLÝMI MANDLONĚMI DO HUSTOPEČÍ

23. března 2022

Už potřetí zamířili ústečtí rekreační turisté, tentokráte i se skupinkou brandýských seniorů, za jedinečnou raritou Česka - do vyhlášených, nádherně rozkvetlých hustopečských mandloňových sadů na Starém vrchu, kde jsme obdivovali úžasné mandloně s narůžovělými kvítky a jako na dlani jsme měli tento český unikát při pohledu z nevelké dřevěné rozhledny. Při zpáteční cestě jsme zavítali na místní hřbitov k hrobu rodičů T. G. Masaryka a v historickém centru jsme zvládli i prohlídku dominanty zdejšího náměstí - nového kostela sv. Václava a sv. Anežky České. A zatímco počasí nám vyšlo parádně, tak doprava opět lehce zklamala - do Ústí jsme dorazili až za tmy.

ROZHLEDY A SKÁLY ŠUMPERSKA V.

19. března 2022

Pod taktovkou Luboše se již popáté za krásami Šumperska vypravila "genderově vyvážená" skupinka dvanácti turistek a turistů. Zážitků jsme si užili "habaděj" - obdivovali osamělé skalní uskupení na lesní mýtině s názvem Tři kameny, potkali vkusně upravenou studánku Běžinka, vystoupali na zajímavý skalní vrchol Bradla (známý též jako Moravský Blaník) s jedinečným kruhovým výhledem - jen škoda, že krapet mlžným. Prozkoumali jsme ruiny mohutných zdí hradu Brníčko a ve stejnojmenné obci výlet korunovali návštěvou vyhlášené hospůdky U Kouřilů - "Kdo byl v Brníčku a nebyl U Kouřilů, jakoby nebyl".  :-) :-) :-)   V podvečerních hodinách se příjemně unaveni a plni zážitků vracíme z5 do svých domovů.              Luboši, děkujeme, akce to byla o5 na výtečnou !!!

ZA KANDÍKEM PSÍM ZUBEM 

17. března 2022

Naše první letošní společná cyklistická vlaštovka zamířila severovýchodním směrem od Ústí do nedalekého letohradského zámeckého parku, kde se skrývá málo známý unikát, vzácný fialovo-růžově kvetoucí jarní klenot - kandík psí zub. A že se této něžné okrasné cibulovině ve zdejším parku daří, tak o tom se přesvědčila sedmička čiperných cyklistů, která poté klidným tempem pokračovala přes Písečnou a Šušek k domovu. Společné úvodní kilometry letošní sezony máme za sebou, vyjížďka se vydařila ... jen tak dál !!! :-)

OKOLÍM CHOCNĚ CESTIČKA

12. března 2022

Dvanáctý den měsíce března se dvanáctka turistů vydala z Újezdu u Chocně poznávat místní hrady a hradiska jako Darebnice, Hlavačov a Zítkov, ze kterého jsme si to pod vedením zkušených domorodců namířili přímo kolmo dolů do Chocně na oběd. Následovala vyhlídková procházka po cestičce vinoucí se po horním okraji přírodní rezervace Peliny s nádhernými výhledy na opukové skalní stěny a věže - po choceňsku zvané komíny.  Jsem rád, že i přes další a další povinnosti, které měli účastníci vycházky, se jí tito zúčastnili a snad nevyzradím nic vážného, když akci nazvu "Deset malých černoušků - do cíle jsme dorazili tři!"

Same, díky za bezvadnou předjarní očistu těla i ducha :-)

NA ZVĚŘINOVÉ HODY

12. března 2022

Lákadlem, které přivedlo na tuto akci čtveřici cyklistických nadšenců z našeho turistického odboru, byla tentokrát nejen krásná předjarní příroda, ale hlavně tradiční zvěřinové hody v Obecním domě ve Vrbici, kde si mlsouni pochutnali na masíčku divoké zvěře. Karlíku, děkujeme za sympatický rozjezd sezony.   

LEZNÍK - VYSOKÝ LES

8. března 2022

Mimo plán vycházek se Pepík nabídl, že nás vezme do rozkvetlého sněženkového údolí nedaleko obce Chmelík na Svitavsku. A tak se také stalo. O druhém březnovém úterku se vydala desítka dychtivých čekatelů jara na vycházku z obce Lezník neznačeným terénem do bučiny s bohatým podrostem, kde jsme obhlédli zdejší přírodní památku "V bukách". Cestou jsme míjeli tři nedávno obnovené lesní kapličky i s moderně pojatou křížovou cestou, která nás ovšem příliš nezaujala :-(  Když se začaly před týdnem  sněženky  klubat ze země, odhadovali jsme, že je dnes již uvidíme pěkně  nakvetlé. Chyba lávky !  Vytrvalé noční mrazíky jejich růst zabrzdily, a tak jsme sice viděli rozsáhlé plochy sněženek, ovšem jen s prvními nerozvitými kvítky. Přesto jsme byli s vycházkou spokojeni a už víme, kam jet příští rok za posly jara.

HLEDÁNÍ  STROMOUCHA

5. března 2022

Na tři desítky turistek a turistů z našeho odboru se sešly první březnovou sobotu na startu 21. ročníku oblíbeného jarního pochodu HLEDÁNÍ STROMOUCHA, který tradičně pořádá Sbor pro záchranu hradu Lanšperka. V předjarní přírodě jsme si na několika trasách okolo Ústí užili bezvadný pohodový den.

ZABIJAČKOVÉ HODY

19. února 2022

Necelých dvacet kilometrů severně od Ústí se rozkládá obec Dlouhoňovice, kam v sobotu směřovala výprava jedenácti turistů, aby si v Řeznictví Na Statku pochutnala na místních zabijačkových specialitách. Letošní druhý díl "žrací turistiky" se vydařil. Karlíku, díky.

PROCHÁZKA KOLEM ŘEKY SVITAVY

16. února 2022

Třetí únorovou středu si třináctka rekreačních turistů vyšlápla na vycházku podél řeky Svitavy. Za slunečného, téměř jarního počasí,  jsme se vydali  z malého městečka Březová nad Svitavou údolím přes nedaleké obce Podlesí, Brněnec a Půlpecen kolem likvidovaných textilních továren i zachovalé vily továrníka Löw-Beera do  vesničky s příznačným názvem Rozhraní, ležící na hranici zemí, biskupství, Sudet a dnes i krajů. Za obcí jsme si prohlédli památnou starou košatou lípu i veřejnosti nepřístupnou opukovou "minijeskyňku".  Za vydařený výlet děkujeme Pepíkovi.

NA GURMÁNSKOU VYCHÁZKU

5. února 2022

Malebné městečko v podhůří Orlických hor - Jablonné nad Orlicí - se pro dvaadvacítku ústeckoorlických turistů stalo výchozím bodem sobotní fyzicky nenáročné vycházky, neboť celá řada aktivit tentokráte probíhala vsedě :-) :-) :-)   Nejprve jsme spočinuli v příjemném prostředí Penzionu U Vorlíčků v samém historickém jádru, odkud se "tempem lážo plážo" vydáváme přes zdejší sakrální areál na kulinární výpravu zasněženou krajinou do Jamného nad Orlicí - do rodinné hospůdky U Moravců s jedinečnou atmosférou, kde nás doslova do kolen dostaly mňamózní porce pečených kolen. Ty kráso, to ti byla taková bašta, až se nám z toho uši srolovaly :-)   Poté se útulnou hospůdkou rozezněly tóny dvou harmonik a s nimi líbezné lidové písně z Čech, Moravy, Slovenska, ...   Byli jsme nadšení !!!   Zpívali všichni a halekali bychom rádi do pozdních večerních hodin, ale pohled do jízdního řádu byl bohužel nekompromisní ... Neradi se loučíme ...

Všechny, kteří čtou tyto řádky, mohu ujistit, že skutečnost byla daleko barvitější, daleko nádhernější, než-li  umím vůbec  popsat :-) :-) :-) Pod Suchým vrchem jsme prožili báječnou a zejména neopakovatelnou sobotu, za což především děkujeme přátelské rodině Moravcových a současně i triu organizátorů  - "Vorel, Rajmoš a já" :-)

2. BRANDÝSKÝ  MASOPUST

5. února 2022

Patnáctka rekreačních turistů vyslyšela pozvání Marušky k účasti na 2. Brandýském masopustu. Před zahájením akce jsme si prošli zdejší Poutníkovu stezku, seznámili se s historií tohoto nejmenšího města v našem okrese i s uměním ve veřejném prostoru. Poté už náměstí zaplnilo početné seskupení nejrůznějších masopustních masek, které v průvodu s koňským povozem a za doprovodu živé hudby prošlo ulicemi městečka. Následný hraběcí tanec už proběhl bez naší účasti, neboť jsme pospíchali cyklostezkou do nedaleké Chocně a odtud již k domovu. Děkujeme Marušce za hezkou vycházku.  

ŽAMBERK - LETOHRAD

29. ledna 2022

Dvacátý devátý den roku 2022 se vypravila devítka rekreačních turistů autobusem do městečka v údolí  Divoké Orlice - Žamberk. Cestou z nádraží jsme nahlédli do kostela sv. Václava, prošli náměstí s mariánským sloupem a historickou radnicí. Poté jsme za hustého sněžení nabrali kurz  přes zámecký park na místní cyklostezku vedoucí nad obcí Lukavice do nedalekého Letohradu. Přestože vlhkost pronikla skrz deštníky a bundy až do nejspodnějších vrstev našeho oblečení, nelitujeme, že jsme nezůstali za pecí, a zveme pasivní turisty, aby se k nám příště přidali.

DLOUHÁ TŘEBOVÁ - ČESKÁ TŘEBOVÁ

10. ledna 2022

Druhé lednové pondělí se rekreační turisté sezvali k pohodové vycházce z nedaleké Třebové Dlouhé do Třebové České. Osmička nadšenců  se vydala v mlhavém dopoledni tradičně a bezpečně po místní cyklostezce klikatící se podél říčky Třebovky směrem k jihu. Místo obvyklé zacházky k rotundě sv. Kateřiny jsme tentokrát zvolili návštěvu sportovního areálu Peklák, bohužel kvůli nepříznivému počasí bez lyžařů. Příjemně nás překvapilo vybudované zázemí nejen pro návštěvníky, ale  i pro další druhy sportů. Po obědě v Pivovaru Faltus jsme se záhy po poledni vraceli spokojeni domů. Děkujeme Emě za pěknou vycházku.

LIPOVOU ALEJÍ K BETLÉMU

6. ledna 2022

"Půjdem spolu do betléma..." rozhodli se rekreační turisté po Novém roce. A tak se na tříkrálovou prohlídku dřevěného betlému v Českých Libchavách vypravila patnáctičlenná skupina. Za slunného a větrného počasí jsme stoupali z obce nově vysázenou lipovou alejí k  nedávno vysvěcenému betlému, který zahrnuje kromě svaté rodiny jen četná lesní zvířata. Nedaleko stojící anděl shlíží na kostel v údolí i na protější pásmo kopců na obzoru. Dobře zvolené místo se jistě stane cílem mnoha vycházek i cyklovýletů. Nezapomeňte se tam vypravit. 

Děkujeme Věře za krásnou vycházku.

                          DVAADVACÁTÝ NOVOROČNÍ VÝSTUP                      NA ANDRLŮV CHLUM

1. ledna 2022

Novoroční výstup se vydařil - návštěvníků 1119, novoročních čtyřlístků jsme prodali 265, to znamená 7956 Kč na konto handicapovaným turistům. Počasí nic moc, ale lidi chodili celý den s dětmi i pejsky. Chatař měl otevřené okénko venku, vevnitř bylo skoro pořád plno, ale čtyři u stolu. Vše proběhlo bez problémů.  

TAK ŠŤASTNÝ DOBRÝ ROK, MILÍ PŘÁTELÉ !!!  

                                                                                                                                             Milan a Květa Richterovi

NOVOROČNÍ  STŘÍZLIVĚNÍ

1. ledna 2022

Svět přivítal rok ve znamení tří dvojek a samozřejmě ani v našem turistickém odboru nezůstáváme pozadu -  Nový rok slavíme pohybem na čerstvém vzduchu :-)   První novoroční odpoledne si zpestřujeme několikakilometrovým okružním ozdravným špacírem krásnou krajinou v okolí Oustí, na který nás již po jednatřicáté pozval Petr :-)   Společně jsme se pěkně prošli, poklábosili, zřejmě prožili i rekordně teplý Nový rok a povedenou vycházku zakončili opékáním špekáčků v areálu Vodáckého tábořiště Cakle.  Petře, díííky !!!!!

STRÁŽNÝ

31. prosince 2021

A jak završit konec roku?  Někdo tráví Silvestra na horách či u moře, někdo doma u telky a někdo si rád vyšlápne na vrch Strážný - na tradiční silvestrovské setkání v lesích. Za céééé je správně :-) :-) :-)  Příjemnou atmosféru letos podpořilo nevídaně teplé počasí, o zábavu se postarala skupina hudebníků a samozřejmě i samotná sešlost - přišli mladí i staří, místní i přespolní, někteří se zdrželi chvíli, jiní hodinku, dvě, ... :-)   Pohodlně jsme se prošli, občerstvili, popovídali, přiťukli si na zdravíčko a s nadějí již vyhlížíme nastupující rok s dvojkou na konci -  rok 2022 !!!

POSLEDNÍ  VÝŠLAP

30. prosince 2021

Unaveni přemírou jídla i televizních pohádek početná horda orlickoústeckých turistů a jejich příznivců přelstila svého vnitřního lenocha, zvedla se z pohovek, vohákla se do turistického a  vyrazila  na nenáročnou vycházku přírodou se zakončením pod rozhlednou "Stříbrná krasavice", kde jsme dopsali naši poslední společnou letošní turistickou kapitolu. Děkujeme Martinovi za tradičně příjemnou rozlučku s končícím rokem 2021.

ADVENTNÍ  VYCHÁZKA

11. prosince 2021

Krátké prosincové dny jsou jako stvořené k lenošení, ale to není nic pro nás - pro necelou dvacítku turistů z našeho odboru ... Narazili jsme si kulichy, vytáhli jezdce zipů až ke krku a čekání na Ježíška si zpříjemnili tradiční adventní procházkou, při které jsme si užili trasu vedoucí nádherně zasněženou krajinou s překrásnými výhledy na ústeckoorlické brdky, družnou besedu v teploučké libchavské hospůdce a s nadsázkou lze říci, že i rumu bylo jako v Ostravě na šachtě :-) :-) :-)    Děkujeme BUŇCE MENDRIK za poetickou třetí adventní sobotu !!!

PODORLICKÉ  PUTOVÁNÍ

4. prosince 2021

Dlouhá léta každou první  sobotu v prosinci  pořádá Sbor pro záchranu hradu Lanšperka pohodový turistický pochod vedoucí okolím Ústí nad Orlicí.  Příjemnou atmosféru této oblíbené akce si užila i řádka turistů z našeho odboru.