KČT,  odbor Ústí nad Orlicí                  Na Pláni 1284, 562 06 Ústí nad Orlicí   

             IČO:      150 29 816               


          Předseda odboru                               Mgr. Miloš Kubíček             

                                                                                                    mil.kubicek@seznam.cz 

       

         Místopředseda odboru                     JUDr. Luboš Junek                                                                                                                           junek.l@seznam.cz

                                                                                    

        Jednatel (členská evidence)             Eva Hűblová                       

                                                                                            Eva.Hublova@seznam.cz    


        Pokladník odboru                              Marie Pecháčková

                                                                                                  mpechackova@seznam.cz                                                                                         

                                                         Korespondenční e-mailová adresa odboru                                                                                                                                                                                                                                                     odbor.109409@kct.cz