KČT, odbor Ústí nad Orlicí


KČT,  odbor Ústí nad Orlicí, Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO:      15029816               


Předseda odboru KČT Ústí nad Orlicí                            Milan Richter                       

                                                                                   richterpoetik@seznam.cz        

                                                                               

Místopředseda odboru                                                   JUDr. Lubomír Junek        

                                                                                            junek.l@seznam.cz 


Pokladník odboru                                                            Marie Pecháčková             

                                                                                 mpechackova@seznam.cz


Jednatel (členská evidence)                                          Eva Hüblová                       

                                                                                  Eva.Hublova@seznam.cz                                                                               

E-mail adresa pro korespondenci (zařazování  turistických akcí na stránky, připomínky, náměty, ...)

                                                                                 kct.ustinadorlici@email.cz