KČT,  odbor Ústí nad Orlicí                       Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO:      15029816               


Předseda odboru KČT Ústí nad Orlicí                     Milan Richter                       

                                                                               richterpoetik@seznam.cz        

                                                                               

Místopředseda odboru                                             JUDr. Lubomír Junek        

                                                                                     junek.l@seznam.cz 


Pokladník odboru                                                       Marie Pecháčková             

                                                                               mpechackova@seznam.cz


Jednatel (členská evidence)                                      Eva Hüblová                       

                                                                                Eva.Hublova@seznam.cz                                                                                             

E-mail adresa pro korespondenci (zařazování turistických akcí na stránky, připomínky, náměty, ...)                                                                          kct.ustinadorlici@email.cz