KČT,  odbor Ústí nad Orlicí               Andrlíkova 910, 562 01 Ústí nad Orlicí

             IČO:      15029816               


  Předseda odboru                               Mgr. Miloš Kubíček                                                                                                         mil.kubicek@seznam.cz 

       

  Místopředseda odboru                     JUDr. Luboš Junek                                                                                                                                 junek.l@seznam.cz

                                                                                    

  Jednatel (členská evidence)             Eva Hűblová                       

                                                                                   Eva.Hublova@seznam.cz    

  Pokladník odboru                              Marie Pecháčková

                                                                                   mpechackova@seznam.cz                                                                                         

                                                          Korespondenční e-mailová adresa odboru                                                                                                                                                                                                                                         kct.ustinadorlici@email.cz