Informace KČT

NOVOROČNÍ  VÝSTUP  NA  ANDRLŮV  CHLUM            jako individuální  vycházka
Vážení turisté, kteří 1. 1. 2021 navštívili Andrlův chlum, což je jejich mnoholetá novoroční tradice, věnovali do charitativních kasiček  

                                                          "NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK"         příspěvek ve výši 7.800 Kč.


Pořadatelé Květa a Milan Richterovi tak věnovali za 18 let zdravotně postiženým spoluobčanům částku 75.835 Kč.

PROSBA 

NA ČLENY KČT ÚSTÍ NAD ORLICÍZáměrem výboru KČT Ústí nad Orlicí je propagovat historii KČT, včetně rozhleden a turistické chaty Hvězda ve skříňce na Andrlově chlumu.

Prosíme tímto všechny naše členy, kteří jsou ochotni zapůjčit či přeposlat nějaké zajímavé fotografie na email: richterpoetik@seznam.cz - případně se spojit s dalšími členy výboru KČT.

Děkujeme mnohokrát, 29. 12. 2020

HLEDÁME NOVÉ ZNAČKAŘE - PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Na jaře roku 2019 byl KČT Ústí nad Orlicí přijat do Síně slávy české turistiky!!  

Myslím si, že svojí troškou do mlýna k tomu přispěli i naši značkaři!  Je zde na místě tedy říci, že chceme-li si udržet toto vyznamenání, musíme nutně omladit naši členskou základnu nebo to můžeme zabalit!!  V minulém roce jsme pro úbytek našich značkařů byli nuceni zrušit až 50% akcí s názvem "Revize se štětcem" a půjde-li to takto dál, zanikne tato značkařská iniciativa úplně!   Značené trasy jsou obnovovány vždy po třech letech a ty "revize" se konaly v mezidobí tohoto a přispívaly tedy k daleko lepší průchodnosti značených tras.

Apelujeme tedy na všechny členy KČT, ale i na běžné turisty - přijďte mezi nás!  Přijďte a pomozte udržet tento vysoký standard, který jsme si v minulém období vydobyli. Značkařská složka KČT v Ústí nad Orlicí potřebuje změnit dlouhodobý věkový průměr našich členů, který je v současné době 65 let!!!

Uvítáme mezi sebou zájemce od patnácti let až do důchodového věku. A právě z řad důchodců se v minulých letech rekrutovalo nejvíc značkařů, kteří po ukončení zaměstnání zjistili, že nemají co na práci a tudíž se dali k nám!  Práce je to zajímavá, nijak fyzicky náročná, v přírodě na čerstvém vzduchu, v sympatickém kolektivu. Nový značkař se po zacvičení zúčastní krátkého zaškolení a bude následně vykonávat činnost, která vede ke zvelebení našich turistických tras!   

Zájemci o tuto činnost, nechť se přihlásí v kterémkoli Klubu českých turistů v okrese Ústí nad Orlicí.

Zdrávi došli!                                                                                  

             VŠEM  TURISTŮM  ZA  JEJICH  OCHOTU                          JIŽ BOHUŽEL PODĚKOVAT NEMŮŽEME .....


SÍŇ  SLÁVY  ČESKÉ  TURISTIKY


KČT Ústí nad Orlicí byl uveden do Síně slávy české turistiky

30. března 2019

Ústečtí turisté děkují sponzorům z České Třebové

(publikováno v Českotřebovském zpravodaji 17. 1. 2019)

V neděli 13. ledna 2019 se sešli ústečtí turisté na své chatě Hvězda na Andrlově chlumu. Začátkem roku zde mají Výroční konferenci, letos hodnotili uplynulý, dá se říci, velice úspěšný rok. Oslavili sté výročí trvání Klubu (17. 4. 1918 - 17. 4. 2018), od 27. září 2018 do 6. ledna 2019 proběhla v Městském muzeu Ústí nad Orlicí k tomuto výročí zajímavá výstava, jejich bývalý předseda Emanuel Vladimír Danihelovský bude letos uveden do Síně slávy české turistiky, stejně jako samotný Odbor KČT Ústí nad Orlicí. Akce, které pořádají pro veřejnost ústečtí turisté a jsou uvedeny v celostátním kalendáři, navštěvují velice rádi i milovníci přírody z České Třebové.                                                                          NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM = 20.676 účastníků za 20 let, na pomoc postiženým spoluobčanům vybráno 60.925,- Kč za 16 let - NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK. KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY = 8.298 cyklistů za 33 let, DROZDOVSKÁ PILA = 10.800 cyklistů za 30 let, K ROZHLEDNĚ ANDRLŮV CHLUM = 16.700 účastníků za 23 let, celkem 46 akcí JARO - PODZIM, ORLICKÝM PODHŮŘÍM = 18.967 účastníků za 42 let. A mnohé další akce ...                                                                Ve zprávě předsedy zhodnotil Milan Richter uplynulý rok a vytyčil úkoly pro rok letošní. Hlavně se bude jednat o stavební práce na chatě Hvězda, které ještě zvýší odolnost celého objektu proti možnému požáru. Své zprávy přednesli vedoucí rekreační i výkonnostní turistiky, značkařů, Správní rady chaty Hvězda, s velkým očekáváním je vždy sledován příspěvek hospodářky paní Marie Pecháčkové. Oceněni byli nejaktivnější členové roku 2018 i turisté, kteří oslaví v letošním roce kulatá životní výročí (70 i 80 let).                                                                                                                              S velkým zájmem je více jak 20 let při každé výroční konferenci sledována tombola. I letos se všech 113 účastníků jednání dočkalo  nějaké pěkné ceny. Dvěstědesetičlenný - stoletý jubilant - Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí, čestný člen SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY - mnohokrát děkuje českotřebovským společnostem SINTEX, MIKA a Městskému úřadu Česká Třebová za velice hodnotné ceny. Mnoho let naše turisty sponzorovalo i KORADO a BM Plast. Velké poděkování patří rovněž manažerovi frýdeckomístecké firmy LUMIUS - panu Emilu Fečkovi, jehož bydliště je rovněž v České Třebové.                                                                                                                                              "Před pár lety" - 10 - 20 - 30 - se ústečtí turisté dělili na rekreační a výkonnostní. Výkonnostních zůstalo opravdu jen málo, dá se říci, že 80 % členské základny tvoří milovníci přírody dříve narození ...    Z pěkného dárečku však mají radost všichni.

ZA VAŠI OCHOTU A VSTŘÍCNOST VÁM TŘEBOVÁCI MNOHOKRÁT DĚKUJEME.                 MR.

              STANOVY  KČT                      (schválené na celostátní Konferenci 30. 3. 2019)

ÚRAZOVÉ  POJIŠTĚNÍ  KČT

OD  1. 2. 2019