SCHŮZE  ODBORU  KČT 

 se uskuteční 

           úterý  1. září   2020 v 18,00 hodin                   v salonku restaurace Popráč. 

                                                                                                        LUBOŠ