S ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav se ruší konání dubnové schůze. 


SCHŮZE  ODBORU  KČT 

 se uskuteční 

      úterý  7. dubna  2020 v 18,00 hodin                   v salonku restaurace Popráč. 

                                                                                                        LUBOŠ