SCHŮZE  ODBORU  KČT 

 se uskuteční 

      úterý  4. února  2020 v 18,00 hodin                   v salonku restaurace Popráč. 


                                                                                                        LUBOŠ
         Od 18,30 hod. promítání - viz pozvánky